BIO

Marit Arnekleiv bor og arbeider i Oslo. Hun har også i perioder sitt arbeidssted på Tretten i Gudbrandsdalen.

Relasjonen til stedet er er viktig i Arnekleivs kunstpraksis, som spenner fra interaksjoni natur og offentlige rom til skulptur og fotografi.

I mange av hennes prosjekter er verket direkte knyttet til det spesifikke stedet som er utgangspunktet for arbeidet. I andre tilfeller bringer hun den stedsspesifike historien inn i et annet visningsmiljø.