Etterligninger

Etterligninger

Serien består av tre fotobaserte arbeider; 

perler 1, 2 

Grønn 

Rød


I perler 1, 2 består motivet av to ulike perlebrett (plastperler som er smeltet sammen). Motivet er forstørret opp 4–5 ganger. Foto-opptaket i Grønn er gjort i naboens hage. Rød består av et regissert motiv der søyle og gulv er bygd opp for fotograferingen. 


Rød. Grønn. To like mettede farger; dersom den røde og den grønne er helt komplementære, skal det når du blander dem, bli en ren grå farge. Akkurat som fiolett og gult, men de er ikke likemettede. Eller når overflaten til et gammelt fotografi begynner å gå i oppløsning; sølvkornene skiller lag og går hver sin vei, når mellomrommene blir tydeligere enn det avfotograferte objektet, når den håndkolorerte hinnen igjen blir separate farger som klumper seg sammen, og svart-hvittfilmen trer fram under alle lagene. Polariteter som fort snus fra et negativ til et positiv, der emulsjonen på fotopapiret i fremkalleren gjør resten av arbeidet. Rød, Grønn, med hver sine handlinger i mellom, rød og grønn der motivet kanskje i bunn og grunn ligner det andre – Alt dras mot ytterpunktene før mønsteret av handlinger beveger seg mot hverandre igjen.

Etterligninger_6532931
Etterligninger_6532956
Etterligninger_6532953
Grønn 12
rød.small